Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 03.12.2015r. odeszła od nas:

Ś. P. Teresa Oblizajek

Msza żałobna odbędzie się dnia 08.12.2015r. o godzinie 13:00 w Kościele w Borek.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu w Borek po mszy świętej..

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 02.12.2015r. odeszła od nas:

Ś. P. Krystyna Tośta

Msza żałobna odbędzie się dnia 04.12.2015r o godzinie 14:00 w Kościele Św.Wojciecha w Międzyrzeczu.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu po mszy świętej o godzinie 15:00.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24.11.2015r. odeszła od nas:

Ś. P. Monika Konieczna

Różaniec w intencji zmarłej dnia 05.12.2015r. o godzinie 11:30 w Kościele Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.
Msza żałobna odbędzie się dnia 05.12.2015r. o godzinie 12:00 w Kościele Św.Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.
Ceremonia pogrzebowa na cmenatrzu komunalnym w Międzyrzeczu po mszy świętej o godzinie 13:00.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 02.12.2015r. odeszła od nas:

Ś. P. Jadwiga Gaweł

Różaniec w intencji zmarłej dnia 04.12.2015r. o godzinie 11:30 w Kościele Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.
Msza żałobna odbędzie się dnia 04.12.2015r. o godzinie 12:00 w Kościele Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu po mszy świętej o godzinie 13:00.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 01.12.2015r. odeszła od nas:

Ś. P. Jadwiga Werner

Msza żałobna odbędzie się dnia 05.12.2015r. o godzinie 12:00 w Kościele Św. Wojciecha w Trzcielu.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym Miedzichowskim po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.