Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24.01.2017r.odszedł od nas:

Ś. P.Krzysztof Dąbrowski

Msza żałobna odbędzie się dnia 27.01.2017r. o godzinie 9:30 w kościele św. Stanisława Kostki w Sulechowie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Sulechowie po mszy świętej o godzinie 11:00.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 18.01.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Józef Siemion

Msza żałobna odbędzie się dnia 21.01.2017r. o godzinie 12:00 w kościele św. Wojciecha w Międzyrzeczu.
Ceremonia pogrzebowa na komunalnym w Międzyrzeczu po mszy świętej o godzinie 13:00.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10.01.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Zygmunt Walkowiak

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 13.01.2017r. o godz. 12:30 mszą żałobną w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie. Cermonia pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu parafialnym w Sierakowie po mszy świętej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 11.01.2017r. odeszła od nas:

Ś. P. Maria Sroczyńska

Msza żałobna odbędzie się dnia 13.01.2017r. o godzinie 13:00 w Kościele parafialnym w Klenicy.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Klenicy po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 09.01.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Józef Cuper

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 12.01.2017r. o godz. 11:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele w Lutolu Suchym. Następnie odbędzie się msza święta o godz. 12:00, po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz w Lutolu Suchym.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.