Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27.03.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Bonifacy Ceglarz

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 01.04.2017r. o godz. 10:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łowyniu. Następnie msza żałobna o godzinie 11:00. Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Łowyniu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27.03.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Eugeniusz Swat

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 30.03.2017r. o godz. 14:00 mszą świętą ( poprzedzoną wspólną modlitwa różańcową) w kościele p.w. Św. Jadwigi w Karszynie, po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 25.03.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Jan Witczak

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 28.03.2017r. o godz. 14:00 wspólną modlitwą różańcową w kaplicy w Bledzewie. Msza święta odbędzie się o godz. 14:30, o czym nastąpi odprowadzenie zmarłego do miejsca wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 25.03.217r. odszedł od nas:

Ś. P. Albin  Sobek

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 29.03.2017r. o godz. 12:00 ( poprzedzona wspólną modlitwą różańcową) w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Sulechowie. Msza święta odbędzie się o godz. 18:30 w kościele p.w Podwyższenia Krzyża w Sulechowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24.03.2017r odeszła od nas:

Ś. P. Halina Jeż

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 28.03.217r. o godz. 12:30 wspólną modlitwą różańcową w kaplicy na cmentarzu parafialnym w Cigacicach. Następnie odbędzie się msza święta o godz. 13:00, po której nastąpi odprowadzenie zmarłej an miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.