Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 20.09.2015r odeszła od nas:

Ś. P. Aleksandra Majdan

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się modlitwą różańcową dnia 25.09.2015r o godzinie 12:30 w kaplicy na cmentarzu w Skwierzynie.
Następnie rozpocznie się Msza Święta, po której nastapi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 19.09.2015 odeszła od nas:

Ś. P. Krystyna Buśko

Msza żałobna odbędzie się dnia 23.09.2015r o godzinie 13:00 w kościele pw. Jana Chrzciciela w Miedzychodzie.
Ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu komunalnym w Międzychodzie po mszy świętej o godzinie 14:00.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 20.09.2015r odeszła od nas:

Ś. P. Maria Majchrzak

Różaniec w intencji zmarłej dnia 23.09 o godzinie 12:30 w Kościele w Przytocznej.
Następnie odbędzie się Msza Święta, po której nastąpi odprowadzenie
zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 20.09.2015r odeszła od nas:

Ś. P. Dorota Jankowiak

Różaniec w intencji zmarłej dnia 21.09.2015r o godzinie 17:30 w kościele w Bukowcu.
Msza żałobna odbędzie się dnia 23.09.2015 r o godzinie 9:00 w kościele w Bukowcu.
Po czym nastapi odprowadzenie zmarłej do grbu na Cmentarz Komunalny w Bukowcu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 17.09.2015 roku odszedł od nas:

Ś. P. IGNACY WOŚ

Różaniec w intencji zmarłego dnia 19.09.2015r o godzinie 13:30 w kapilcy przy kościele NNMP w Kamionnie.
Msza żałobna odbędzie się dnia 19.09.2015r o godzinie 14:00 w Kamionnie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym po mszy świętej w Kamionnie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.