Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 04.11.2015r. odszedł od nas:

Ś. P. Zdzisław Kaczmarek

Różaniec w intencji zmarłego dnia 05.11.2015r. o godzinie 17:00 w Kaplicy w Wyszanowie.
Msza żałobna odbędzie się dnia 06.11.2015r. o godzinie 14:00 w Kościele ś.w Józefa w Wyszanowie. Różaniec w intencji zmarłego o godzinie 13:30 w Kościele w Wyszanowie. Ceremonia pogrzebowa na cmetarzu komunalnym w Wyszanowie po mszy świętej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 02.11.2015r. odszedł od nas:

Ś. P. Mirosława Kupidło

Różaniec w intencji zmarłej dnia 06.11.2015r. o godzinie 9:00 w Kościele w Brójach.
Msza żałobna odbędzie się dnia 06.11.2015r. o godzinie9:30 w Kościele w Brójcach.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Brójach po mszy świętej .
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30.10.2015r. odszedł od nas:

Ś. P. Piotr Konieczny

Różaniec w intencji zmarłego dnia 05.11.2015r. o godzinie 11:30 w Kościele ś.w Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.
Msza żałobna odbędzie się dnia 05.11.2015r. o godzinie 12:00 w Kościele ś.w Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Miedzyrzeczu po mszy świętej o godzinie 13:00.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 03.11.2015r. odszła od nas:

Ś. P. Bronisława Och

Różaniec w intencji zmarłej dnia 07.11.2015r o godzinie 11:30 w Kościele ś.w Zbawiciela w Skwierzynie.
Następnie rozpocznie się Msza Święta, po której nastapi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31.10.2015r. odszedł od nas:

Ś. P. Jan Mot

Różaniec w intencji zmarłego dnia 04.11.2015r. o godzinie 12:30 w Kościele św. Wojciecha w Międzyrzeczu.
Msza żałobna odbędzie się dnia 04.11.2015r. o godzinie 13:00 w Kościele św. Wojciecha w Międzyrzeczu .
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w MIędzyrzeczu po mszy świętej o godzinie 14:00.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.