Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30.10.2015r. odszedł od nas:

Ś. P. Piotr Konieczny

Różaniec w intencji zmarłego dnia 05.11.2015r. o godzinie 11:30 w Kościele ś.w Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.
Msza żałobna odbędzie się dnia 05.11.2015r. o godzinie 12:00 w Kościele ś.w Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Miedzyrzeczu po mszy świętej o godzinie 13:00.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31.10.2015r. odszedł od nas:

Ś. P. Jan Mot

Różaniec w intencji zmarłego dnia 04.11.2015r. o godzinie 12:30 w Kościele św. Wojciecha w Międzyrzeczu.
Msza żałobna odbędzie się dnia 04.11.2015r. o godzinie 13:00 w Kościele św. Wojciecha w Międzyrzeczu .
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w MIędzyrzeczu po mszy świętej o godzinie 14:00.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26.10.2015 r. odszedł od nas:

Ś. P. Stanisław Małecki

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dnia 04.11.2015 r. o godzinie 11:00 modlitwą różańcową w Kościele Świętego Zbawiciela w Skwierzynie. Następnie odbędzie się Msza Święta, po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 02.11.2015r odeszła od nas:

Ś. P. Maria Walczak

Różaniec w intencji zmarłej dnia 05.11.2015r. o godzinie 14:30 w kościele p.w. Sw. Jana Chrzciciela w Popowie
Msza żałobna odbędzie się dnia 05.11.2015r. o godzinie 15:00 w Popowie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Popowie po mszy świętej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31.10.2015r odeszła od nas:

Ś. P. Helena Kohler

Msza żałobna odbędzie się dnia 04.11.2015r. o godzinie 9:30 w Kaplicy Krematorium w Skwierzynie.
Złożenie prochów do grobu nastąpi w godzinach popołudniowych.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.