Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 25.01.2019 r. odeszła od nas:

Ś. P. PAWLIK ESTERA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 28.01.2019 r. o godz.14:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele św.Marii Magdaleny w Pszczewie. Następnie zostanie odprawiona Msza Żałobna o godz.15:00, po której odprowadzimy zmarłą na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.