Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia11.03.2019 r.odeszła od nas:

Ś. P.FLAK WIESŁAWA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 15.03.2019 r.o godz.11:00 w kościele Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.12:00 na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu .
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.