Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia14.03.2019 r.odeszła od nas:

Ś. P. LUFTMAN  JADWIGA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 18.03.2019 r.o godz.13:30 w kościele św.Marcina w Bukowcu.Uroczystość pogrzebowa po mszy świętej na cmentarzu komunalnym w Bukowcu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.