Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 14.03.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P. SKRZYPCZAK  JAN

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 16.03.2019 r.wspólną modlitwą różańcową w Kościele Parafialnym w Chociszewie o godzinie 10:20.Następnie odbędzie się Msza św.żałobna o godzinie 11:00 ,po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.