Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 09.07.2019r. odszedł od nas:

Ś. P. MAREK ŚRÓDECKI

Msza żałobna odbędzie się dnia 12.07.2019r. o godzinie 11:30 w kościele pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Sierakowie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Sierakowie po mszy świętej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.