Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 09.07.2019r. odszedł od nas:

Ś. P. DARIUSZ OBARA

Msza żałobna odbędzie się dnia 12.07.2019r. o godzinie 13:00 w Kościele MB Królowej Polski w Myszęcinie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Szczańcu po mszy świętej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.