Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10.07.2019r. odeszła od nas:

Ś. P. MARIA LASKOWSKA

Msza żałobna odbędzie się dnia 13.07.2019r. o godzinie 11:00 w kaplicy cmentarnej w Brodach.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Brodach po mszy świętej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.