Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10.07.2019r. odszedł od nas:

Ś. P. WŁADYSŁAW SIEROCIUK

Msza żałobna odbędzie się dnia 13.07.2019r. o godzinie 12:00 w kościele pw. św. Michała Archanioła w Brójcach.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Brójcach po mszy świętej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.