Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 11.07.2019r. odeszła od nas:

Ś. P. JANINA SZAFRAŃSKA

Msza żałobna odbędzie się dnia 15.07.2019r. o godzinie 14:00 w kaplicy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Stołuniu.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Pszczewie po mszy świętej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.