Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 08.08.2019 r. odeszła od nas:

Ś. P. MĄDRA  JOANNA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 12.08.2019 r.o godz.11:00 w kościele NMP Niepokalanie Poczętej w Sierakowie.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.12:00 na cmentarzu parafialnym w Sierakowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.