Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 2.10.2019 odeszła od nas:

Ś. P. BARBARA DZIKOWSKA

Msza żałobna odbędzie się dnia 25.10.2019r. o godzinie 13:00 w kościele św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym po mszy świętej o godzinie 14:00.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.