Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 08.02.2020r. odszedł od nas:

Ś. P. ZBIGNIEW SELONKE

Msza żałobna odbędzie się dnia 12.02.2020r. o godzinie 13:00 w Kościele w Rogozińcu .
Ceremonia pogrzebowa na cmentarz w Rogozińcu po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.