Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 07.10.2020r. odszedł od nas:

Ś. P. BŁASIK PAWEŁ

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 14.10.2020r. o godz. 14:00 na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.