Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13.10.2020r. odszedł od nas:

Ś. P. BACZYŃSKI WIESŁAW

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 16.10.2020r. o godz. 10:00 w kościele parafialnym w Bojadłach, po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.