Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 09.01.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. JANOWSKA HALINA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 13.01.2021r. o godz. 10:00 w Kościele Św. Zbawiciela w Skwierzynie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz. 11:30 na cmentarzu Komunalnym (bez kaplicy) w Skwierzynie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.