Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 17.01.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. SUBSAR MARIANNA

Msza św. żałobna rozpocznie się dnia 19.01.2021r. o godz. 12:00 w kaplicy na cmentarzu w Cigacicach, po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Cigacicach.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.