Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21.02.2021r. odeszła od nas:

Ś. P. SKOTARCZAK MARTA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 25.02.2021r. o godz. 09:00 na cmentarzu w Lutolu Suchym.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.