Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 21.02.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. BŁAŻEJEWSKI LUJCAN

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 24.02.2021r. o godz. 14:00 w Kaplicy cmentarnej w Cybince. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu komunalnym w Cybince.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.