Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22.02.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. SAWICKI PIOTR

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 26.02.2021r. o godz. 10:00 na cmentarzu komunalnym w Starym Polichnie przy grobie rodzinnym.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.