Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 22.12.2016r. odszedł od nas:

Ś. P. Ryszard Walkowiak

Msza żałobna odbędzie się dnia27.12.2016r. o godzinie 13:00 kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Sierakowie..
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Sierakowie po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.