Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

 Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 02.05.2022r. odszedł od nas:

 

MANIA MIKOŁAJ

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 06.05.2022r. o godz. 14:00 na cmentarzu parafialnym w Sierakowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.