Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 07.08.2022r. odszedł od nas:

Ś. P. ŁYSIAK BOLESŁAW

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 11.08.2022r. o godz. 14:00 w kościele w Zemsku. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu komunalnym w Zemsku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.