Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 10.09.2022r. odeszła od nas:

Ś. P. EWA CZEKAŁOWSKA

Msza żałobna odbędzie się dnia 15.09.20222r. o godzinie 13.09.2022r. w Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu po mszy świętej o godzinie 14:00.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.