Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia12.09.2022r. odszedł od nas:

Ś. P.  BOGUMIŁ KWAŚNIEWSKI

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się dnia 16.09.2022r. o godz. 10:00 w kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Międzychodzie. po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.