Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16.03.2023r. odszedł od nas:

 

Ś. P. BIEKSZO TOMASZ

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 21.03.2023r. o godz. 14:00 w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Sulechowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.