Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31.10.2015r. odeszła od nas:

Ś. P. Anna Pohlmann

Msza żałobna odbędzie się dnia 03.11.2015r. o godzinie 13:00 w Kościele p.w. Świętej Barbary , różaniec w Kościele o godzinie 12:30 w Wysokiej.
Ceremonia pogrzebowa po mszy świętej na cmentarzu w Wysokiej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.