Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 01.09.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Henryk Łohunko

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 09.09.2017r. o godzinie 11:00 na cmentarzu komunalnym  w Goszczanowcu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.