Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 09.09.2017r. odeszła od nas:

Ś. P. [Maria Jągowska

Msza żałobna odbędzie się dnia 16.09.2017r. o godzinie 9:00 w kaplicy cmentarnej w nowym Kramsku, po której nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.