Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 05.09.2017r. odszedł od nas:

Ś. P. Anna Karwecka

Msza żałobna odbędzie się dnia 14.09.2017r. o godzinie 14:00 w kaplicy cmentarnej w Skórzewie po czym nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.