Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27.12.2017 r odszedł od nas:

Ś. P. LEON NISIEWICZ

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 30.12.2017 r. o godz. 10:00 mszą świętą w kościele p.w. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu. Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu w Międzyrzeczu o godz.11:00.


O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.