Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Gdy bliska osoba umiera w szpitalu, wówczas konieczne jest skierowanie się do Działu Statystyki szpitala, gdzie odbiera się kartę zgonu. Można również otrzymać tam informacje o tym, czy osoba została zwolniona z sekcji. Gdy zgon następuje w domu opieki lub hospicjum, wówczas także z danej placówki otrzymuje się kartę zgonu.

 

 

Dalsze formalności przebiegają podobnie, jak w przypadku zgonu osoby bliskiej w domu – z kartą zgonu oraz z dowodem osobistym osoby zmarłej, a także dowodem osoby odpowiedzialnej za sprawy pogrzebowe należy skierować się do Urzędu Stanu Cywilnego w tej miejscowości, gdzie nastąpił zgon.

 

 

Z aktem zgonu należy też udać się do zakładu pogrzebowego, aby omówić kwestie związane z pochówkiem. Zdarza się, że w przypadku hospicjów oraz domów opieki konieczne jest wskazanie przy przyjęciu pensjonariusza zakładu pogrzebowego, który będzie zajmował się organizacją ceremonii na wypadek zgonu.