Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 03.06.2016r. odeszła od nas:

Ś. P. Alina Niedbalska

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 07.06.2016. o godz. 14:00 msz ą żałobną w kościele św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie. Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Międzychodzie po mszy świętej o godz. 15:00
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 01.06.2016r. odszedł od nas:

Ś. P. Jan Umański

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 04.06.2016r. o godz. 10:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele ś.w. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu. Następnie odbędzie się msza święta o godz. 11:00. Wyprowadzenie z kaplicy na cmentarzu w Międzyrzeczu o godz. 12:00.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31.05.2016r. odeszła od nas:

Ś. P. Pelagia Jaworska

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 03.06.2016. o godz. 12:30 modlitwą różańcową w kaplicy cmentarnej w Murzynowie. O godz. 13:00 odbędzie się msza świeta , po której nastąpi odprowadzenie zmarłej  na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 01.06.2016r. odeszła od nas:

Ś. P. Ewa Dreher

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 04.06.2016r. o godz. 12:30 modlitwą różańcową w kaplicy w Bledzewie. o godz. 13:00 odbędzie się msza święta, po której nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30.05.2016r. odszedł od nas:

Ś. P. Lech Ławniczak

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 02.05.2016r. o godz. 12:00 mszą żałobną w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanego w Sierakowie. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się  na cmentarzu parafialnym w Sierakowie po mszy świętej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.