Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 06.05.2016r. odszedł od nas:

Ś. P. Eugeniusz Kaźmirów

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 09.05.2016r. o godz. 13:00 wspólną modlitwą różańcową w kościele ś.w. Barbary w Wysokiej. Następnie odbędzie się msza święta o godz. 14:00, po której nastąpi odprowadzenie zmarłego ne miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30.04.2016r. odszedł od nas:

Ś. P. Michał Andrzejewski

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 05.05.2016r. o godz. 13:00 w Domu Pogrzebowym Caelum przy ulicy Międzyrzeckiej w Skwierzynie, po czym kondukt uda się na cmentarz komunalny w Skwierzynie.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28.04.2016r. odszedł od

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się mszą świeta dnia 07.05.2016r o godz. 11:00 w kościele p.w. Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu. Wyprowadzenie zmarłej z kaplicy na cmentarzu w Międzyrzczu o godz. 12:00.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 01.05.2016r. odszedł od nas

Ś. P. Henryk Barszczewski

Uroczystośc pogrzebowa rozpocznie się dnia 06.05.2016r. o godz. 11:00 mszą żałobną w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalnie Poczętej w Sierakowie. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu parafialnym w Sierakowie po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia27.04.2016r. odszedł od nas:

Ś. P. Kazimierz Kaźmierczak

Uroczystośc pogrzebowa rozpocznie się dnia 04.05.2016r. o godz. 11:30 modlitwą różańcową w kaplicy w Skwierzynie. O 12:00 odbędzie się msza święta  , po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.