Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13.09.2022r. odeszła od nas:

Ś. P. GENOWEFA JĘDRYCH

Msza żałobna odbędzie się dnia 16.09.2022r. o godzinie 11:00 w kościele św. Wojciecha w Międzyrzeczu.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu po mszy świętej o godzinie 12:00.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13.09.2022r. odszedł od nas:

Ś. P. IRMGARD ŁAKOMCZYK

Msza żałobna odbędzie się dnia 17.09.2022r. o godzinie 14:00w kościele pw. Trójcy Świętej w Goraju.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Goraju po Mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 12.09.2022r. odeszła od nas:

Ś. P. WIKTORIA HAŁUZA

Msza żałobna odbędzie się dnia 16.09.2022r. o godzinie 13:00 w kościele św. Wojciecha w Międzyrzeczu.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu po mszy świętej o godzinie 14:00.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia12.09.2022r. odszedł od nas:

Ś. P.  BOGUMIŁ KWAŚNIEWSKI

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się dnia 16.09.2022r. o godz. 10:00 w kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Międzychodzie. po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.
Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 13.09.2022r. odeszła od nas:

Ś. P. ALICJA TARANOWSKA

Msza żałobna odbędzie się dnia 19.09.2022r. o godzinie 14:00 w kaplicy cmentarnej w Skwierzynie.
Ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym ( z kaplicą) w Skwierzynie po mszy świętej.

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.