Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24.08.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P. KIEŁBOWSKI  ZBIGNIEW

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 29.08.2019 r. o godz.12:00 w kościele pw.Matki Bożej Różańcowej w Toporowie.Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się po mszy św.na cmentarzu komunalnym w Toporowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26.08.2019 r. odeszła od nas:

Ś. P. CZAPRAŃSKA  REGINA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 28.08.2019 r. o godz.11:30 w kościele NMP Niepokalanie Poczętej w Sierakowie.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.12:30 na cmentarzu parafialnym w Sierakowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24.08.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P.CZERNIAK EUGENIUSZ  MAREK

Msza św.żałobna rozpocznie się dnia 28.08.2019 r. o godz.14:00 w kaplicy cmentarnej w Cigacicach ,po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Cigacicach.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24.08.2019 r.odszedł od nas:

Ś. P. URBAŃSKI  EDWARD

Msza św.żałobna rozpocznie się dnia 27.08.2019 r. o godz.13:00 w kościele pw.św.Teresy od Dzieciątka Jezus w Bojadłach, po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Bojadłach.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia  24.08.2019 r.odeszła od nas:

Ś. P. CZERWONA KRYSTYNA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 28.08.2019 r. o godz.13:00 w kościele pw.Matki Bożej Różańcowej w Toporowie.Po mszy św.rozpoczną się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu komunalnym w Toporowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.