Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.11.2019 r. odeszła od nas:

Ś. P. IWANIEC  JOANNA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 02.12.2019 r. o godz.14:00 w Kościele pw.św.Mikołaja w Lewicach, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29.11.2019 r. odeszła od nas:

Ś. P. RUTKOWSKA  TERESA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 30.11.2019 r. o godz.13:00 w kościele sw.Wojciecha w Międzyrzeczu.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się  o godz.14:00 na cmentarzu w Międzyrzeczu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27.11.2019 r. odeszła  od nas:

Ś. P.KLIMOWICZ  RENATA

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się dnia 30.11.2019 r. o godzinie 9:30  w kaplicy cmentarnej w Kostrzynie  Drzewice.Msza św.żałobna zostanie odprawiona o godzinie 10:00 w Kościele pw.MB.Częstochowskiej w Drzewice
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27.11.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P. JANUS EDMUND

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 02.12.2019 r. o godz.14:00 w kaplicy cmentarnej w Skwierzynie,po czym zmarły zostanie odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 27.11.2019 r odeszła od nas:

Ś. P. BURDZIEJ  KRYSTYNA

Msza św.żałobna rozpocznie się dnia 29.11.2019 r. o godz.14:00 w kościele pw.Chrystusa Króla w Smolnie Wielkim ,po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu w Smolnie Wielkim.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.