Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28.05.2019 odeszła od nas:

Ś. P. LITWIN MARIA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 31.05.2019 r. o godzinie 13:00 w Kościele w Wysokiej , po czym zmarła zostanie odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarz w Wysokiej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28.05.2019 r.odeszła od nas:

Ś. P. PARADOWSKA  MARIANNA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 30.05.2019 r. o godz.13:00 w Kościele św.Mikołaja w Kaławie.Uroczystość  pogrzebowa rozpocznie się po mszy świętej na cmentarzu komunalnym w Kaławie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 25.05.2019 r. odeszła od nas:

Ś. P. LIGĘCKA  IRENA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 29.05.2019 r. o godz.13:00 w kościele Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.13:50 na cmentarzu komunalnym w Międzychodzie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24.05.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P.GOSŁAWSKI  WIESŁAW

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 29.05.2019 r. o godz.14:00 w kościele pw.św.Teresy od Dzieciątka Jezus w Bojadłach.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy świętej na cmentarzu w Bojadłach.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia25.05.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P. BĄK  JÓZEF

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 29.05.2019 r. o godz.13:00 w Kościele Przemienienia Pańskiego w Drezdenku.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po Mszy św. na cmentarzu komunalnym w Drezdenku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.