Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 03.05.2022r. odszedł od nas:

Ś. P. KROK AUGUSTYN

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 07.05.2022r. o godz. 13:00 w kaplicy pw. Miłosierdzia Bożego w Nowym Gorzycku. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu komunalnym w Wierzbnie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30.04.2022r. odeszła od nas:

Ś. P. GALERT JOANNA 

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 05.05.2022r.  o godz. 10:00 w kaplicy cmentarnej w Skwierzynie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu komunalnym w Skwierzynie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28.04.2022r. odszedł od nas:

Ś. P. KITA ADAM

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 06.05.2022r. o godz. 08:00 na cmentarzu komunalnym w Skwierzynie przy grobie rodzinnym (cmentarz z kaplicą).
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 01.05.2022r. odszedł od nas:

Ś. P. WDOWICZ JERZY

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 06.05.2022r. o godz. 10:00 w kaplicy cmentarnej w Skwierzynie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu komunalnym w Skwierzynie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 01.05.2022r. odeszła od nas:

Ś. P. OLSZANOWSKA WANDA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 04.05.2022r. o godz. 10:00 na cmentarzu komunalnym w Świebodzinie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.