Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia05.02.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P.JAMROZIK ANDRZEJ

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 08.02.2019 r. o godz. 9:00 w kościele Jana Chrzciciela w Międzychodzie.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.10:00 na cmentarzu komunalnym w Międzychodzie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia01.02.2019 odeszła od nas:

Ś. P.CZERWIŃSKA JADWIGA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 07.02.2019 r.o godz.8:00 w kościele św.Wojciecha w Międzyrzeczu.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.10:00 na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 03.02.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P. OPAS ARKADIUSZ

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 08.02.2019 r.o godz.12:00 w kościele Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie.Różaniec w intencji zmarłego zostanie odmówiony o godz.11:30. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.13:00 na cmentarzu komunalnym w Międzychodzie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 05.02.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P.STRAKOWSKI CZESŁAW

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 08.02.2019 r. o godz.12:30 wspólną modlitwą różańcową w kościele św.Józefa w Wyszanowie. Następnie zostanie odprawiona Msza św.żałobna o godz.13:00 ,po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.Różaniec w intencji zmarłego zostanie odprawiony dnia 07.02.2019 r.w kaplicy cmentarnej w Wyszanowie o godz.18:00.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia  05.02.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P.KULCZYŃSKI ALOJZY

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 07.02.2019 r. o godz. 9:30 wspólną modlitwą różańcową w kaplicy cmentarnej w Bledzewie.Następnie zostanie odprawiona msza żałobna o godz.10:00 ,po której nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarz komunalny w Bledzewie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.