Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 01.09.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. HUKIEWICZ PIOTR

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 04.09.2021r. o godz. 13:00 w kościele pw. św. Wawrzyńca w Rusinowie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu komunalnym w Rusinowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31.08.2021r. odeszła od nas:

 

Ś. P. MATYJASZEK URSZULA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 04.09.2021r. o godz. 12:00 w kościele św. Marii Magdaleny w Pszczewie. Uroczystość pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Pszczewie po mszy świętej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31.08.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. MOTYL WIESŁAW

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 03.09.2021r. o godz. 14:00 w kaplicy na cmentarzu parafialnym w Cigacicach, po niej rozpocznie się uroczystość pogrzebowa.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 01.09.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. JARNUCZAK HENRYK

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 03.09.2021r. o godz. 14:00 w kościele św. Marii Magdaleny w Pszczewie. Uroczystość pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Pszczewie po mszy świętej.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31.08.2021r. odszedł od nas:

Ś. P. MOSIĄDZ MICHAŁ

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 02.09.2021r. o godz. 14:00 w kościele w Łagówku. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu komunalnym w Łagówku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.