Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 07.03.2020 r. odeszła  od nas:

Ś. P.LISIECKA  MARIA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 11.03.2020 r. o godz. 15:00 w kościele pw.Najświętszej Maryi Panny w Klenicy.Uroczystość pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Klenicy.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 06.03.2020 r. odszedł od nas:

Ś. P. KAMIŃSKI   JERZY

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 10.03.2020 r. o godz.13:00 w kościele św.Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.14:00 na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia06.03.2020 r. odszedł od nas:

Ś. P.ZIELIŃSKI  PIOTR

Msza św.żałobna rozpocznie się dnia 10.03.2020 r. o godz.13:00 w kościele  pw.Najświętszej Maryi Panny w Klenicy , po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu parafialnym w Klenicy.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 08.03.2020 r. odeszła od nas:

Ś. P. SZALA  STEFANIA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 12.03.2020 r. o godz.13:00 w kościele w Obrzycach.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.14:00 na cmentarzu komunalnym w Międzyrzeczu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 05.03.2020 r. odeszła od nas:

Ś. P. GABRYELEWICZ  KRYSTYNA

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się dnia 11.03.2020 r. o godz.12:00 na cmentarzu komunalnym w Międzychodzie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.