Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 08.04.2024r.  odszedł od nas:

Ś. P. FRĄCZEK TOMASZ

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 11.04.2024r. o godz. 10:00 w kościele w Chełmsku. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu parafialnym w Chełmsku.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 09.04.2024r. odeszła od nas:

Ś. P. PITER JANINA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 12.04.2024r. o godz. 13:00 w kaplicy na cmentarzu parafialnym w Babimoście. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu w Babimoście.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 09.04.2024r. odszedł od nas:

Ś. P. BŁAŻUK JÓZEF

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 12.04.2024r. o godz. 14:00 w kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Bojadłach. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu komunalnym w Bojadłach.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 09.04.2024r. odeszła od nas:

Ś. P. OTCZYK MARIA

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 13.04.2024r. o godz. 10:00 w kościele w Lutolu Mokrym. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu komunalnym w Lutolu Mokrym.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 04.04.2024r. odszedł od nas:

Ś. P. BRYL RYSZARD

Msza św. żałobna odbędzie się dnia 12.04.2024r. o godz. 14:00 w kościele pw. św. Jan Chrzciciela w Łagowie. Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św. na cmentarzu komunalnym w Łagowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.