Pogotowie pogrzebowe

790 50 50 30

Bezgotówkowe rozliczanie pogrzebów

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 06.06.2019 r. odeszła od nas:

Ś. P. HELAK KAZIMIERA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 08.06.2019 r. o godz.11:00 w kościele NMP Niepokalanie Poczętej w Sierakowie.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się o godz.12:00 na cmentarzu parafialnym w Sierakowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 06.06.2019 r.odeszła od nas:

Ś. P.BARTOSZEWICZ LEOKADIA

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 08.06.2019 r o godz.11:30 w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Strzelcach Krajeńskich.Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św.na cmentarzu w Strzelcach Krajeńskich.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 06.06.2019 odszedł od nas:

Ś. P.BUCHERT  RYSZARD

Msza św.żałobna rozpocznie się dnia 08.06.2019 r. o godz.13:00 w kościele pw.św.Teresy od Dzieciątka Jezus w Bojadłach ,po niej odbędzie się uroczystość pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Bojadłach.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 05.06.2019 odszedł od nas:

Ś. P.SIĄKOWSKI  STANISŁAW

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 07.06.2019 r. o godz.12:00 w kościele św.Marii Magdaleny w Pszczewie.Przed mszą św.o godz.11:30  zostanie odprawiona modlitwa różańcowa .Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się po mszy św.na cmentarzu parafialnym w Pszczewie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 02.06.2019 r. odszedł od nas:

Ś. P.SROKOWSKI  GRZEGORZ

Msza św.żałobna odbędzie się dnia 06.06.2019 r.o godz.14:00 w kaplicy cmentarnej w Murzynowie ,po czym zmarły zostanie odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarz w Murzynowie.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.